Upadłości

Upadłość konsumencka

Są takie sytuacje w życiu, kiedy bez własnej winy wpadamy w długi, które stają się nierealne do spłaty. Przyczyną może być rozwód, wypadek, choroba, alimenty, kredyt hipoteczny w obcej walucie albo nieświadome odziedziczenie zadłużonego spadku.

Obecnie prawo upadłościowe daje osobom fizycznym w takiej sytuacji drugą szansę, możliwość rozpoczęcia życia „na nowo” bez długów poprzez ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Ważne jest jednak, aby w takiej sytuacji wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej był profesjonalnie przygotowany, żeby nie stracić swojej drugiej szansy. Może się tak stać, kiedy sąd oddali wniosek o upadłość albo już po ogłoszeniu upadłości na etapie współpracy z syndykiem uchyli plan spłaty, ze względu na niewłaściwe postępowanie upadłego konsumenta. Taka sytuacja może zamknąć drogę do upadłości konsumenckiej na wiele lat.

Dlatego razem z naszymi klientami analizujemy dokładnie ich sytuację finansową i życiową, oceniamy prawdopodobieństwo powodzenia wniosku o upadłość i pomagamy im podjąć decyzję o ewentualnym jego złożeniu.

Kolejnym etapem jest profesjonalne przygotowanie wniosku o upadłość, aby zmaksymalizować szanse jego powodzenia. Po ogłoszeniu upadłości wpieramy naszych klientów we współpracy z syndykiem w toku likwidacji masy upadłości, aż do ostatecznego zamknięcia postępowania.

Więcej o upadłości konsumenckiej przeczytacie na naszej stronie dedykowanej upadłości konsumenckiej.

Naszych klientów wspieramy również w uchyleniu nakazów zapłaty. Powszechną praktyką firm windykacyjnych stało się obecnie masowe uzyskiwanie nakazów zapłaty nawet w przypadku przedawnionych albo spornych wierzytelności. Jeżeli ten problem dotknął również Ciebie, pilnie skontaktuj się z nami. W takich sprawach liczy się przede wszystkim natychmiastowa reakcja! Na złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty masz tylko 14 dni.

Upadłość przedsiębiorstw

Twoja firma ma problemy z płynnością? Nie masz środków na bieżące regulowanie zobowiązań, a jednocześnie główni kontrahenci zwlekają z zapłatą faktur? Poniosłeś koszty VAT i nie możesz ich rozliczyć, bo wpłaty wpływają na konto split payment? Jednocześnie jesteś w zarządzie i boisz się swojej osobistej odpowiedzialności w przypadku niewypłacalności. W takiej sytuacji tylko racjonalne działanie pozwoli Twojej filmie uporządkować wszystkie sprawy.

Jak Cię wesprzemy?

Przeanalizujemy razem z Tobą w szczegółach sytuację i zidentyfikujemy jej przyczyny. Przygotujemy plan działania: przeprowadzimy negocjacje z wierzycielami, pomożemy wyegzekwować zaległe płatności, zmienimy wzory umów z kontrahentami na przyszłość, złożymy odpowiednie wnioski do urzędu skarbowego. Zapewnimy wsparcie w postępowaniu restrukturyzacyjnym, a w razie potrzeby przygotujemy kompletny wniosek o ogłoszenie upadłości wraz z całą wymaganą dokumentacją.

Jeżeli jesteś inwestorem pomożemy Ci wynegocjować i przeprowadzić pre-pack obejmujący przedsiębiorstwo lub główne aktywa upadłego.

Reprezentujemy również wierzycieli w postępowaniu restrukturyzacyjnym oraz upadłościowym. Dbamy, aby ich interesy były w pełni zabezpieczone – zgłaszamy wierzytelności, przygotowujemy wnioski o wyłączenie mienia z masy upadłości, analizujemy propozycje układowe, współpracujemy aktywnie z syndykiem, zarządcą lub nadzorcą.

przewiń do góry