Prawo medyczne

Reprezentujemy klientów w sprawach o odszkodowania z tytułu doznanego uszczerbku na zdrowiu i rozstroju zdrowia. Sprawy te mogą dotyczyć błędów medycznych, związanych z pobytem w szpitalu, zabiegiem stomatologicznym, zabiegiem kosmetycznym. Może to być również szkoda spowodowana wypadkiem drogowym, sportowym, przy pracy, wyrządzona przez niebezpieczny produkt.

Postępowanie cywilne

Wspieramy klientów w postępowaniu przed sądami cywilnymi oraz przed Wojewódzkimi Komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Pomagamy uzyskać dokumentację medyczną, ocenić szanse powodzenia sprawy, sporządzić listę wydatków. Krok po kroku wspieramy klienta w tym trudnym procesie. Współpracujemy z biegłymi oraz lekarzami. W postępowaniu o odszkodowanie reprezentujemy również pozwanych lekarzy.

Postępowanie karne

Lekarzy reprezentujemy również w postępowaniach karnych. Należy pamiętać, że postępowania w sprawie tzw. błędów medycznych to nie tylko sprawy o odszkodowanie w sądzie cywilnym. Równolegle może toczyć się postępowanie karne przeciwko personelowi medycznemu. W tej sytuacji do odpowiedzialności nie jest pociągany już szpital, ale konkretne osoby indywidualnie.

Gwarancja profesjonalizmu

Adwokat Dominika Kupisz ukończyła studia podyplomowe „Prawo Medyczne i Bioetyka” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest członkiem Sekcji Prawa Medycznego i Farmaceutycznego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Ukończyła również szkolenie „Odpowiedzialność osób wykonujących zawody medyczne” organizowane przez Zrzeszenie Prawników Polskich.

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania

Jeśli doznałeś szkody w wyniku pobytu w szpitalu, zabiegu kosmetycznego, błędu przy porodzie i nie wiesz co dalej zrobić. Jesteś lekarzem pozwanym przez pacjenta i grozi Ci postępowanie karne. Chcesz wszcząć postępowanie przed Wojewódzką Komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych – zadzwoń lub napisz do nas jak najszybciej.

przewiń do góry