Mediacje

Czy warto mediować? Jeśli zależy Państwu na czasie, chcecie radykalnie ograniczyć koszty zakończenia sporu, mieć wpływ na sposób jego rozwiązania i chcecie utrzymać relację z partnerem biznesowym, z którym jesteście w konflikcie – odpowiedź brzmi: tak!

Mediacje w postępowaniu sądowym

Ugoda zawarta przed mediatorem i zatwierdzona przez sąd ma moc wyroku sądowego. Przy skierowaniu do mediacji przez sąd możliwe jest także odzyskanie większej części wpisu sądowego.
W przypadku mediacji to strony postępowania decydują o czasie trwania mediacji i o treści zawartej ugody. Nie muszą czekać na kolejne terminy rozpraw i oczekiwać niepewnej sentencji wyroku. Mediator ma obowiązek zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z prowadzeniem mediacji.
Każdą sprawę sporną można rozwiązać na drodze mediacji. Wystarczy tylko dobrowolna zgoda stron. Rolą mediatora jako bezstronnego i neutralnego podmiotu jest im w tym pomóc. Znaleźć kwestie sporne, określić potrzeby i interesy, pomóc we wzajemnej komunikacji i zakończeniu konfliktu ugodą.

Nasi mediatorzy

Adwokat Dominika Kupisz jest stałym mediatorem przy Okręgowym Sądzie w Warszawie oraz w Centrum Mediacyjnym przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Posiada dyplom mediatora cywilnego gospodarczego nr 1246/MCG/Warszawa/2016 wydany przez Polskie Centrum Mediacji. Jest członkiem Sekcji Arbitrażu i Mediacji przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Prowadzi również szkolenia z mediacji dla aplikantów adwokackich.
Specjalizuje się w mediacjach cywilnych, gospodarczych oraz pracowniczych. Pracuje w języku polskim, angielskim oraz niemieckim.

Gwarancja profesjonalizmu

Adwokat Dominika Kupisz odbyła ponad 100 godzin szkoleniowych kursów i seminariów w zakresie mediacji, najważniejsze to:
  • Polskie Centrum Mediacji: szkolenie bazowe z zakresu mediacji
  • Polskie Centrum Mediacji: szkolenie specjalistyczne z mediacji cywilnych i gospodarczych
  • Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy KNF: seminarium „Efektywne wykorzystanie mediacji w praktyce adwokatów i radców prawnych”
  • Ministerstwo Gospodarki: seminarium „Dzień bez konfliktu w biznesie”
  • Dentons Oleszczuk Europe sp.k.: seminarium “Mediacje w sporach gospodarczych”
  • Stowarzyszenie Notariuszy RP pod patronatem honorowym Ministra Sprawiedliwości: seminarium „Konstruowanie ugód zawartych przed mediatorem w sprawach cywilnych i gospodarczych”

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania

Sąd skierował Twoją sprawę do mediacji. Zamierzasz złożyć pozew o zapłatę, ale chcesz najpierw podjąć próbę rozwiązania konfliktu poza sądem. Rozwodzisz się i chcesz sprawiedliwie podzielić majątek i ustalić kontakty z dziećmi. Twoi pracownicy są w konflikcie lub czeka Cię spór z byłym pracownikiem. Jeśli chcesz dowiedzieć się jak wyglądają mediacje, jakie są ich zasady, koszty, co mogą Ci dać, albo szukasz mediatora, zadzwoń lub napisz do nas jak najszybciej.

przewiń do góry