Prawo karne gospodarcze

Coraz częściej urzędy skarbowe poza kontrolą podatkową wszczynają postępowania karne skarbowe przeciwko członkom zarządów, głównym księgowym, dyrektorom finansowym lub innym osobom zajmującym się sprawami gospodarczymi firm. Zgodnie z prawem wystarczy samo faktyczne, bezumowne prowadzenie spraw finansowych danego podmiotu, aby ponosić odpowiedzialność.

Obrona w postępowaniu karnym gospodarczym

Odpowiedzialność karna dotyczy osobiście konkretnej osoby a nie firmy. Oznacza to, że Fiskus sięga do prywatnego majątku w razie orzeczenia kary finansowej. Może też orzec zakaz sprawowania określonych stanowisk, czy prowadzenia biznesu.
Naszym klientom pomagamy przejść przez takie postępowanie najmniejszym możliwym kosztem osobistym. Przede wszystkim uniknąć wpisu do Krajowego Rejestru Karnego i wysokich grzywien. Reprezentujemy ich w postępowaniach karnych na każdym etapie.

Zarządzanie ryzykiem odpowiedzialności karnej

Pomagamy klientom tak ułożyć strukturę biznesu, aby możliwie maksymalnie zredukować ryzyko osobistej odpowiedzialności. Przygotowujemy w tym zakresie regulaminy wewnętrzne, schematy podziału obowiązków, oceniamy kontrakty menedżerskie, prowadzimy szkolenia dla kadry zarządczej.

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania

Jeśli jesteś lub byłeś członkiem zarządu, głównym księgowym, prokurentem i dostałeś decyzję o odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe spółki lub wezwanie w postępowaniu karnym skarbowym. Nie dostałeś jeszcze takiej decyzji, ale obawiasz się o zakres swojej odpowiedzialności i ewentualne kary lub po prostu Twoja firma potrzebuje wewnętrznych procedur w zakresie AML, KKS, antykorupcyjnych. Zadzwoń lub napisz do nas jak najszybciej.

przewiń do góry