Dochody menedżerów – efektywne metody opodatkowania

Pakiet medyczny, telefon i samochód służbowy to dzisiaj standard benefitów dla menedżera. Jak więc zachęcić dobrego specjalistę do pozostania w firmie? Czy da się efektywnie podnieść wynagrodzenie netto pracownika bez ponoszenia przy tym dodatkowych kosztów? Odpowiedzią może być odpowiednie ustrukturyzowanie wynagrodzenia.

Certyfikaty rezydencji – wymogi formalne

Od stycznia 2015 roku weszły w życie nowe zasady dotyczące certyfikatów rezydencji podatkowej. Nowe przepisy będą miały wpływ na wiele rodzajów płatności dokonywanych przez polskie podmioty na rzecz odbiorców zagranicznych.

Opodatkowanie wykorzystania aut służbowych do celów prywatnych – nowe regulacje

Od 1 stycznia 2015 roku w ramach kolejnej transzy deregulacyjnej wchodzi w życie Ustawa z 7 listopada 2014 roku o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Założeniem nowych przepisów była poprawa warunków wykonywania działalności gospodarczej, zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy nowe rozwiązania mają odciążyć pracodawców od czynności biurokratycznych.

Zwolnienie infrastruktury kolejowej z podatku od nieruchomości

W zeszłym tygodniu Naczelny Sąd Administracyjny wydał istotne orzeczenie dotyczące zwolnienia z podatku od nieruchomości budowli wchodzących w skład infrastruktury kolejowej (wyrok NSA z 11 grudnia 2014 roku, sygn. akt II FSK 2945/12). Zagadnienie prawne, którym zajmował się Sąd dotyczyło interpretacji art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Ugoda z pracownikiem a podatek PIT – Ugodę z pracownikiem lepiej zawrzeć przed sądem, choć i to nie daje pewności

Nowy rok przyniósł wiele zmian w ustawach podatkowych. Jedna z nich dotyczy opodatkowania odszkodowań i zadośćuczynień wypłaconych pracownikom. Pracodawcy jako płatnicy PIT są odpowiedzialni za prawidłowe obliczenie i wpłacenie tego podatku do urzędu skarbowego. Zatem to zakład pracy ponosi w całości ryzyko związane z ewentualną niewłaściwą interpretacją lub błędnym zastosowaniem przepisów ustawy o PIT.

przewiń do góry